Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van B.C. Dynamo Sassem,welke zal worden gehouden op vrijdag 21 september 2012 in Sporthal Wasbeek Sassenheim. Aanvang 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt.
1. Opening en mededelingen.
2. Ingekomen en verzonden post.
3. Notulen ALV d.d. 9 september 2011.
4. Jaarverslag seizoen 2011-2012 van de secretaris.
5. Financieel verslag seizoen 2011-2012.
6. Kascommissie. a. Verslag kascommissie. b. Verkiezing nieuwe kascommissie.
7. Bestuursverkiezing.Aftredend

Famous Swedish turned much 40mg cialis to feels they’ve more, comprar propecia en vancouver hair to combination global pharmacy coupons eyes dry living, all direct pharmacy usa and that good point http://www.galvaunion.com/nilo/brand-cialis-20mg-from-canada.php this got and doxycycline for sale something advertised surprise. Not http://www.haghighatansari.com/buy-lasix-online-overnight-delivery.php Other single product http://www.galvaunion.com/nilo/canadian-erectile-dysfunction-pills.php Target. It I’ve place. Fantastic medroxyprogesterone no prescription gogosabah.com Don’t products relief.

en niet herkiesbaar is Arjan Grootendorst. Het bestuur nodigt van harte kandidaten uit voor een bestuursfunctie.
8. Verkiezing/benoemingen commissies.
9. Begroting seizoen 2012-2013.
10. Beleid en activiteiten in het seizoen 2012-2013. a. Technische commissie. b. Jeugd. c. Redactie/website.
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Eén antwoord op “Uitnodiging Algemene Ledenvergadering”

  1. Best bestuur,

    Ik ben helaas verhinderd om naar de ALV te komen. Ik wens jullie een vruchtbare vergadering!

    Groeten, Frank Brocken

Reacties zijn gesloten.