Privacy

PRIVACY – Gebruik en bescherming van de persoonsgegevens

BC DYNAMO SASSEM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy verklaring en -protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Beide documenten zijn hier te raadplegen en te downloaden.

P r i v a c y v e r k l a r i n g

P r i v a c y p r o t o c o l