We mogen weer gaan beginnen….

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we eind augustus weer gaan badmintonnen. Als gevolg van de nog steeds dreigende Corona-besmetting gelden er echter beperkende maatregelen. Voor een nadere uitleg en verklaring van deze maatregelen verwijzen wij naar het protocol op onze site onder de naam CORONA of gebruik de link (http://www.bcdynamosassem.nl/corona-2/)