Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van B.C. Dynamo Sassem, welke zal worden gehouden op vrijdag 20 september 2013 in Sporthal Wasbeek Sassenheim aanvang 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt.

 1. Opening en mededelingen.
 2. Ingekomen en verzonden post.
 3. Notulen ALV d.d. 21 september 2012.
 4. Jaarverslag seizoen 2012-2013 van de secretaris.
 5. Financieel verslag seizoen 2012-2013.
 6. Kascommissie.
  a. Verslag kascommissie.
  b. Verkiezing

  nieuwe kascommissie.

 7. Bestuursverkiezing.
  Het bestuur nodigt van harte kandidaten uit voor een bestuursfunctie.
 8. Verkiezing/benoemingen commissies.
  Het bestuur nodigt van harte kandidaten uit voor deelname aan een commissie.
 9. Begroting seizoen 2013-2014.
 10. Beleid en activiteiten in het seizoen 2013-2014.
  a. Technische commissie.
  b. Jeugd.
  c. Redactie/website.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.