Vervolg op ons bericht van 12 maart (verstuurd op 16 maart)

In onze mail van afgelopen donderdag (12 maart), waarin wij melding hebben gemaakt van de afgelasting van alle badmintonactiviteiten, hebben wij gezegd, dat wij de speelavond van 27 maart nog in beraad hielden en dat er misschien op die avond gespeeld zou kunnen worden.

Zondag jongstleden (15 maart) heeft de Nederlandse overheid strengere maatregelen afgekondigd teneinde Corona-besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Alle sportfaciliteiten zijn in ieder geval tot 6 april gesloten. Dit houdt voor ons in, dat de speelavond van 27 maart definitief komt te vervallen, maar ook op de speelavond van 3 april zullen wij niet kunnen beschikken over sporthal “de Wasbeek”.

Dit geldt voor de jeugd én voor de senioren.

Wij zullen je op de hoogte brengen, zodra de sportaccommodaties weer vrijgegeven worden.

Op 12 maart 2020 heeft het bestuur onderstaand bericht naar de leden gestuurd

De Nederlandse overheid heeft vanmiddag in het kader van het voorkomen van Corona-besmetting het advies doen uitgaan om sociale omgang zoveel mogelijk te beperken.

Het NOC*NSF heeft de Nederlandse sportbonden geadviseerd alle activiteiten in ieder geval tot het einde van maart af te gelasten.

Het bestuur van BC DYNAMO SASSEM is van mening, dat gezien het gevaar voor de gezondheid, het advies gevolgd dient te worden.

Dit heeft tot gevolg, dat er aanstaande vrijdag geen badmintonactiviteiten zullen zijn in sporthal “de Wasbeek”. Vrijdag 20 maart was al uit het programma genomen in verband met de organisatie van “heel Sassem kwist”. Dit geldt voor de jeugd alswel voor de senioren.

Hoewel er wordt geadviseerd om tot 1 april alle activiteiten te beperken willen wij de speelavond van 27 maart nog in  beraad houden en tegen die tijd hierover een beslissing nemen.

Wij, als bestuur, zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid in deze en zijn van mening dat wij het advies van de overheid en de bond “Badminton Nederland” moeten volgen. Wij rekenen op je begrip.

Dus:

Voorlopig geen badminton op 13 en 20 maart en misschien ook niet op 27 maart.

Vriendelijke groeten

BC DYNAMO SASSEM

Bestuur