Corona

Protocol gebruik sporthallen Wasbeek, De Geest en De Tulp.

Zie ook de aanvullende informatie en maatregelen via email verstrekt aan de seniorleden op 15 oktober 2020.

Sporthal Wasbeek, beide zalen.

Vanaf 28 augustus 2020 start het badmintonseizoen 2020-2021. Dit seizoen duurt tot en met 25 juni 2021. Gedurende deze periode krijgen de jeugdleden (tot en met 17 jaar) iedere vrijdagavond training van een gediplomeerde trainer, kunnen de senioren (vanaf 18 jaar) vrij spelen en wordt voor de senioren competitie georganiseerd.

Sporthal De Geest.

Vanaf 24 augustus 2020 start voor de competitiespelers (senioren) het trainingsseizoen 2020-2021. Dit seizoen duurt tot en met 25 januari 2021. Gedurende deze periode wordt getraind onder begeleiding van een gediplomeerde trainer.

Sporthal De Tulp.

Vanaf eind oktober 2020 tot eind april 2021 wordt jeugdcompetitie georganiseerd op zaterdagochtend. De wedstrijddata zijn nog niet bekend.

Trainings-, spel- en competitieschema.

Dag                        Tijd                                         Leeftijd              Locatie

Vrijdag                 18.30 – 20.00                     7 -17 jaar             Wasbeek, sporthal, training

Vrijdag                 20.15 – 23.30                     vanaf 18 jaar      Wasbeek, sporthal, competitie en vrij spelen

Vrijdag                 20.30 – 23.30                     vanaf 18 jaar      Wasbeek, sportzaal, vrij spelen

Maandag            19.30 – 22.00                     vanaf 18 jaar      De Geest, training

Zaterdag             09.00 – 12.00                     7 – 17 jaar           De Tulp, competitie.

Logistiek plan.

De volgende regels zijn van toepassing.

 • Op vrijdagavond komen de kinderen niet eerder dan 18.40 uur de locatie binnen. Vanaf 18.30 uur zijn de begeleiders in de sporthal aanwezig om de zaal in gereedheid te brengen voor de training. De kinderen die worden gebracht/gehaald door een ouder/verzorger worden bij de buitendeur afgezet. De ouder/verzorger betreedt de locatie niet. Op zaterdagochtend komen de kinderen niet eerder dan 08.55 uur de locatie binnen.
 • Bij de deur worden de kinderen opgevangen door een begeleider van de vereniging.
 • De training van de jeugd eindigt om 20.00 uur. De speelavond van de senioren start om 20.15 uur.

De senioren zijn niet vóór 20.10 uur in de sporthal aanwezig, zodat de door Stiwa vastgestelde wisseltijd van tien minuten tussen de groepen is gewaarborgd.

Organisatie rondom de trainingen, vrij spelen en competitie.

De volgende maatregelen zijn van kracht.

 • De algemene richtlijnen van het RIVM en de meest recente richtlijnen van de overheid worden opgevolgd.
 • De leden komen bij voorkeur omgekleed in sportkleding naar de sporthal en douchen thuis.
 • De leden gebruiken hun eigen racket en nemen een eigen bidon mee.
 • Het bestuur kan een deelnemer uitsluiten wanneer hij/zij symptomen van het coronavirus vertoond.
 • Op vrijdagavond gelden voor de senioren spelrondes van 20 minuten. Gedurende de avond rouleren de spelers en wordt  er in diverse samenstellingen gespeeld. Indien alle banen bezet zijn zullen de leden die aan de zijlijn wachten tot hun spelronde start voldoende afstand tot elkaar in acht nemen. Dit geldt ook voor het publiek bij de wedstrijden.
 • De trainingsgroep op maandagavond is één groep. In verband met de ruimte, 2/3 hal, wordt de groep opgedeeld in twee kleinere groepen. Deze groepen trainen direct na elkaar; de eerste groep van 19.30 – 20.45 uur en de tweede groep van 20.45 – 22.00 uur. De deelnemers van de tweede groep zorgen dat zij om 20.40 uur in de sporthal aanwezig zijn om zo min mogelijk bewegingen in de hal te hebben. Zij wachten op gepaste afstand van elkaar aan de zijlijn tot dat de training begint.

Hygiënemaatregelen.

 • Het gebruik van de sanitaire voorzieningen is beperkt. Dit zal uitdrukkelijk aan de leden worden medegedeeld.
 • De vereniging zorgt voor voldoende desinfecteringsmiddelen om gebruikte attributen schoon te maken. Voor aanvang en na afloop van de training/vrij spelen reinigen de leden, trainers en begeleiders hun handen met desinfecterende handgel.

Contactpersoon.

De contactpersoon tijdens de trainingen van de jeugd en de jeugdcompetitie op zaterdagochtend is Nancy Massaro. Vanaf 20.15 uur (starttijd voor de senioren) nemen de zes bestuursleden, afwisselend per maand, de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het verenigingsprotocol voor hun rekening.

Voor de start van het seizoen wordt aan Stiwa kenbaar gemaakt wie per maand de contactpersoon is.

Indien tussendoor hier een wijziging op plaatsvindt, wordt dit voor aanvang van de speelavond aan de beheerder kenbaar gemaakt. Minstens een van de bestuursleden is per vrijdagavond in de sporthal aanwezig.

Op maandagavond is er per trainingsgroep een contactpersoon. De groepen trainen steeds in dezelfde samenstelling, te weten teams 1, 2 en 3 (contactpersoon Julia den Heijer) en teams 4 en 5 (contactpersoon Anja Schippers).

Overige maatregelen.

 • Leden, trainers en begeleiders blijven thuis bij de volgende (ook milde) symptomen
  • neusverkoudheid, hoesten, benauwd en/of koorts;
  • als iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.      
 • Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog en er worden papieren zakdoekjes gebruikt.
 • De leden komen niet eerder dan 5 minuten voor aanvangstijd van de voor hun geldende speeltijd naar de sporthal en vertrekken na afloop van de activiteit direct naar huis, de verantwoordelijke contactpersoon zal hierop toezien.
 • Per trainings- en speelavond/ochtend worden van alle aanwezigen presentielijsten bijgehouden.
 • De in de locatie aanwezige looproutes worden gevolgd.

De maatregelen worden duidelijk aan de leden en de ouders/verzorgers van de kinderen medegedeeld en het verenigingsprotocol wordt op de website van de vereniging geplaatst.

BC Dynamo Sassem hoopt met dit protocol een duidelijk beeld te hebben gegeven van de beoogde activiteiten. Mochten er nog vragen zijn dan kan contact op worden genomen met het secretariaat van BC Dynamo, secretariaat@bcdynamosassem.nl.

Bestuur BC Dynamo Sassem.